Zvolensko - Detviansko - Krupinsko

Základná charakteristika

Náklad: 36 500 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 12 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Zvolensko - Detviansko - Krupinsko, Dukelských hrdinov 1, 960 01 ZVOLEN
Tel.:
Fax.:
E-mail.:zvolensko@regionpress.sk
Web.:www.zvolensko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Mariana Kučerová

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Samuel Kučera

Distribúcia
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Pavel Kučera

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Mariana Kučerová
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Zvolen, Detva, Krupina
Obce-mestá (každý týždeň):
Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Kováčová, Sielnica, Budča, Sása, Pliešovce, Dobrá Niva, Babiná, Lieskovec, Zvolenská Slatina, Zolná, Očová, Bacúrov, Podzámčok, Lukové, Detva, Vígľaš, Pstruša, Stožok, Dúbravy, Kriváň, Podkriváň, Korytárky, Hriňová, Detvianska Huta, Látky, Slatinské Lazy, Holcov Majer, Krupina, Hontianske Nemce, Medovarce, Rykynčice, Senohrad, Lešť, Bzovík, Hontianske Moravce, Sebechleby, Dudince, Hontianske Tesáre, Drážovce, Ladzany

Aktuálne číslo

Prezrieť aktuálne číslo online

Archív

Na stiahnutie

Súvisiace odkazy

www.zvolensko.sk