Kontakt

V prípade, že hľadáte kontakty na niektorú z redakcií, kliknite na menu vydavateľstvo a vyhľadajte kontakt na príslušnú redakciu

Centrála spoločnosti regionPRESS:

Študentská 2, 917 01 TRNAVA
IČO: 36252417, IČ DPH: SK2021703552
č.účtu: 2626824262/1100 TATRA BANKA
Tel. +421 33 552 19 25, Fax: +421 33 552 19 25

Fakturácia a správa pohľadávok

Vedúca fakturačného oddelenia

Jana Sovičová
Orange: +421 918 706 491
e-mail: sovicova@regionpress.sk

Fakturantky

Iveta Šimeková
Orange: +421 908 979 513
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: SC, ZH, TT, LI, LV, OR

Hanka Juhásová
Orange: +421 908 966 052
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: BA ,KM, MA ,NZ, PK, TN, HU, PO, MT

Tatiana Čambálová
Orange: +421 905 719 140
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: BJ, HC, NR, PP, SE, SP, SL,TO, ZM, KE, KS

Miroslava Irecká
Orange: +421 0908 979 495
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: DS, ZV, MI, PN, GE, GA, ZA

Anna Bartovičová
Orange: +421 908 979 511
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: KY,LC, PD, SN, BB, PB

Melánia Miháliková
Orange: +421 907 895 863
e-mail: mihalikova@regionpress.sk

Správa pohľadávok

Yveta Lipovská
Orange: +421 908 979 516
e-mail: lipovska@regionpress.sk

Cecília Benovičová
Orange: +421 905 444 153
e-mail: benovicova@regionpress.sk

Darina Zapletalová
Orange: +421 905 719 141
e-mail: zapletalova@regionpress.sk

Účtovníctvo, Mzdy a vnútorná správa

Vedúca oddelenia
Vierka Vantová
Orange: +421 905 849 206
e-mail: vantova@regionpress.sk kl. 107

Mzdy
Alena Kuracinová
Orange: +421 908 979 375
e-mail: a.kuracinova@regionpress.sk

Vnútorna správa

Mgr. Radoslav Gloznek
konateľ, obchodný riaditeľ
e-mail:rado@regionpress.sk

Zuzana Beckova
vedúca oddelenia
Orange: +421 907 877 861
e-mail: beckova@regionpress.sk

 

Distribúcia a Logistika

Vedúca oddelania
Danica Zacharová
Orange: +421 905 203 407
e-mail: zacharova@regionpress.sk

Koordinátor na SMS riad. inzerciu:

e-mail: riadkova@regionpress.sk