Lučenecko - Veľkokrtíšsko - Poltársko

Základná charakteristika

Náklad: 30 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 15 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Lučenecko - Veľkokrtíšsko - Poltársko, Železničná 26, 984 01 LUČENEC
Tel.:
Fax.:
E-mail.:lucenecko@regionpress.sk
Web.:www.lucenecko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Miriam Hašková

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Miriam Hašková
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Fiľakovo
Obce-mestá (každý týždeň):
Poltár, Vidiná, Halič, Boľkovce, Mikušovce, Panické Dravce
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa, Breznička, Veľká Ves, Točnica, Veľká nad Ipľom, Kokava nad Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské Biskupice
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná, Kotmanová, Podrečany, Želovce, Bušince, Pôtor, Dolná Strehová, Závada

Aktuálne číslo

Prezrieť aktuálne číslo online

Archív

Na stiahnutie

Súvisiace odkazy

www.lucenecko.sk