Cenová kalkulácia

V nasledujúcich troch krokoch si môžete spraviť cenovú ponuku v tituloch podľa vášho výberu. Pre zobrazenie cenovej ponuky je potrebné vyplniť všetky požadované kroky. Na záver si môžete uvedenú inzerciu aj objednať.


1. Tituly, v ktorých chcete inzerovať

Vyberte si z ponuky titulov v ktorých chcete inzerovať. Nájdete ich zotriedené v oranžovom menu Západné, Stredné a Východné SR. Kliknutím sa vám zobrazia tituly, ktoré v danej časti SR vychádzajú. Označte titul o ktorý máte záujem, môžete si vybrať aj viacero titulov naraz. Váš výber sa Vám okamžite zobrazí modrým názvom vybraných titulov v pravej hornej časti. K vášmu výberu dopíšte požadovaný počet opakovaní inzercie. Ak máte voľbu titulov a počet opakovaní ukončenú prejdite na krok 2, kedykoľvek sa však môžete vrátiť a spraviť ľubovoľnú zmenu.

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
2. Veľkosť inzerátu

Vyberte si veľkosť požadovaného inzerátu. Hýbte myškou na ploche, ktorá zobrazuje inzertnú stranu, kurzor vašej myšky Vám ukazuje vašu budúcu voľbu veľkosťi inzerátu. Po zakliknutí sa vám zobrazí vami vybraný typ inzerátu a jeho veľkosť sa zobrazí vyfarbená tmovosivou farbou na stránke. Celkovo je možné objednať 96 rôznych formátov inzercie.

Vybraný typ:

Nemáte vybraný žiadny typ. Kliknite na bunku tabuľky, ktorá reprezentuje pravý dolný roh plochy inzerátu.

Poznámky a obchodné podmienky

  1. Všetky vyobrazené ceny sú cenníkové ceny bez zliav, príplatkov za umiestnenie a 20% DPH, ceny sú platné od 1.1.2014.
  2. Z uvedených cien inzercie, podľa platných obchodných podmienok, môže klient získať niektorú zo Štandardných, Vernostných alebo Prvoinzerentských zliav. Klienti s Vernostnými zľavami získavajú ešte špeciálny bonus vo forme Last minute zliav až do výšky 80%.
  3. Zľavy Štandard: maximálna výška Štandardnej zľavy je 50%. Klient môže získať zľavy za opakovanie, počet objednaných titulov a obrat v sieti. Zľava za opakovanie alebo tituly v týždni: 1-0%, 2-20%, 3-30%, 4-40%, 5-max.zľava 50%, pričom opakovania musia ísť po sebe, alebo tituly musia byť objednané v 1 týždeň. Z každej objednávky sa automaticky vypočíta aj zľava za obrat ako priemerný týždenný obrat deleno index 20. Najvyššia vypočítaná zľava je zľavou pre danú objednávku. (pozn.: v prípade, ak klientovi klesne obrat o 10% voči rovnakému inzertnému obdobiu roka 2013 sa výsledná vypočítaná zľava delí dvoma).
  4. Vernostné zľavy: platia iba pre stálych klientov, ktorí dokážu garantovať svoj obrat. Maximálna zľava je 70%. Garancia obratu r. 2013 = 50% zľava, navýšenie o 10% = 60%, navýšenie o 20% = 70%. (pozn.: klienti s Vernostnými zľavami získavajú bonus dodatočnej Last minute zľavy vo výške 80% v objeme 20% obratu vernostnej zmluvy).
  5. Prvoinzerentské (skušobné) zľavy: platia pre klientov, ktorí neinzerovali od 1.1.2013 do uzavretia objednávky, maximálna zľava 70%. Zľava za opakovanie po sebe alebo tituly v 1 týždeň: 1-10%, 2-20%, 3-30%, 4-40%, 5-50%, 6-60%, 7-max.70%. Klientovi zľava zostáva, ak bude pokračovať v objednávkach bez prerušenia počas celého roka 2014.
  6. Výnimky: Na Politickú inzerciu, inzerciu nebankoviek, výkup nehnuteľností, záložní, dražobných spoločností, audiotexu, veštenia a hazardu sa vzťahujú len zľavy Štandard. Reklamným agentúram prináleží dodatočná zľava vo výške 15% agentúrnej provízie z každej poskytnutej zľavy.
  7. Filozofia obchodných podmienok: v roku 2014 sme v priemere znížili cenníkové ceny inzercie v naších tituloch o 22%. Zároveň sme zjednotili a výrazne navýšili výšku poskytovaných zliav. Aby sme dramaticky nárast poskytovanej inzertnej plochy boli schopní financovať, poskytujeme najvyššie zľavy len klientom garantujúcim svoj obrat inzercie, alebo aj novým klientom, ktorí ho dokážu po využití prvoinzerentského bonusu garantovať tiež.

Výsledná cenová kalkulácia
Na zobrazenie cenovej kalkulácie je potrebné vybrať aspoň jeden titul, v ktorom chcete inzerovať a zvoliť rozmery inzerátu.