Cenová kalkulácia

V nasledujúcich troch krokoch si môžete spraviť cenovú ponuku v tituloch podľa vášho výberu. Pre zobrazenie cenovej ponuky je potrebné vyplniť všetky požadované kroky. Na záver si môžete uvedenú inzerciu aj objednať.


1. Tituly, v ktorých chcete inzerovať

Vyberte si z ponuky titulov v ktorých chcete inzerovať. Nájdete ich zotriedené v oranžovom menu Západné, Stredné a Východné SR. Kliknutím sa vám zobrazia tituly, ktoré v danej časti SR vychádzajú. Označte titul o ktorý máte záujem, môžete si vybrať aj viacero titulov naraz. Váš výber sa Vám okamžite zobrazí modrým názvom vybraných titulov v pravej hornej časti. K vášmu výberu dopíšte požadovaný počet opakovaní inzercie. Ak máte voľbu titulov a počet opakovaní ukončenú prejdite na krok 2, kedykoľvek sa však môžete vrátiť a spraviť ľubovoľnú zmenu.

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
2. Veľkosť inzerátu

Vyberte si veľkosť požadovaného inzerátu. Hýbte myškou na ploche, ktorá zobrazuje inzertnú stranu, kurzor vašej myšky Vám ukazuje vašu budúcu voľbu veľkosťi inzerátu. Po zakliknutí sa vám zobrazí vami vybraný typ inzerátu a jeho veľkosť sa zobrazí vyfarbená tmovosivou farbou na stránke. Celkovo je možné objednať 96 rôznych formátov inzercie.

Vybraný typ:

Nemáte vybraný žiadny typ. Kliknite na bunku tabuľky, ktorá reprezentuje pravý dolný roh plochy inzerátu.

Poznámky a obchodné podmienky

Výsledná cenová kalkulácia
Na zobrazenie cenovej kalkulácie je potrebné vybrať aspoň jeden titul, v ktorom chcete inzerovať a zvoliť rozmery inzerátu.