Pokrytie

V súčasnosti pokrývame našou distribúciou približne 80% územia SR. O tom, kde sa naše tituly roznášajú rozhodovali výrazne naši klienti v regiónoch. Oni najlepšie poznajú svoje okolie a vedia kde je najväčšia koncentrácia kúpyschopného obyvateľstva. Na základe ich geomarketingovej podpory sme sa rozhodli distribuovať noviny do nimi vyšpecifikovaných miest a obcí. Ich podrobný rozpis nájdete v jednotlivých redakciach. Nájdete ich podrobne zobrazené na jednotlivých mapkách distribúcie, alebo aj podľa menného zoznamu miest a obcí.