Topoľčiansko - Partizánsko - Bánovecko

Základná charakteristika

Náklad: 38 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 17 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Topoľčiansko - Partizánsko - Bánovecko, Streďanská 4055, 955 01 TOPOĽČANY
Tel.:
Fax.:
E-mail.:topolciansko@regionpress.sk
Web.:www.topolciansko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Ľubomír Žaťko

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Andrej Macko

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Ľubomír Žaťko
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Topoľčany, Tovarníky, Krušovce a Chrabrany
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Partizánske, Kuzmice, Bojná, Jacovce, N.Blatnica, Urmince, V. Ripňany, Nemčice, Veľké Dvorany, Tvrdomestice, Horné Obdokovce, M.Uherce, Dvorec, M.Bielice, V.Bielice, D.Naštice, Pečeňany, H.Naštice, Biskupice, Rybany, Otrhánky, Haláčovce, V.Chlievany, Podlužany, Uhrovec, Ostratice, Zlatníky, Radošiná, Prašice, Nemečky a Tesáre
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Bánovce nad Bebravou, H. Chlebany, Bošany, Brodzany, V.Klíž, Chynorany, Klátová N.Ves, Žabokreky n/V, Janova Ves, Krásno, Nedanovce, Návojovce, Hradište, V.Uherce, Krnča, Ješkova Ves, Klíž.Hradište, Rajčany, Skačany, Nadlice, Koniarovce, Hrušovany, Kovarce, Ludanice, Dvorany n/V, Mýtna N.Ves, Nitrianska Streda, Ćeľadnice, Oponice, Súľovce, Práznovce, Preseľany, Kamanová, Belince, Solčany, M.Bedzany a V.Bedzany

Aktuálne číslo

Prezrieť aktuálne číslo online

Archív

Na stiahnutie

Súvisiace odkazy

www.topolciansko.sk