Novozámocko

Základná charakteristika

Náklad: 35 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 8 - 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 17 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Novozámocko, Podzámska 21, 940 01 NOVÉ ZÁMKY
Tel.:
Fax.:
E-mail.:novozamocko@regionpress.sk
Web.:www.novozamocko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Jarmila Kyselicová, Ing.

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Kristína Mlatecová

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Jarmila Kyselicová, Ing.
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Nové Zámky, Šurany
Obce-mestá (každý týždeň):
Palárikovo, Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, Komjatice, Veľký Kýr, Bánov.
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Lipová, Húl, Uľany nad Žitavou, Mojzesovo, Podhájska, Radava, Kmeťovo, Jatov
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Komoča, Semerovo, Jasová, Veľké Lovce, Bešeňov, Branovo

Aktuálne číslo

Prezrieť aktuálne číslo online

Archív

Na stiahnutie

Súvisiace odkazy

www.novozamocko.sk