Komárňansko

Základná charakteristika

Náklad: 15 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 4 až 8 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 17 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Komárňansko, Podzámska 21, 940 01 NOVÉ ZÁMKY
Tel.:
Fax.:
E-mail.:komarnansko@regionpress.sk
Web.:www.komarnansko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Jarmila Kyselicová, Ing.

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Kristína Mlatecová
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Komárno, Hurbanovo
Obce-mestá (každý týždeň):
Komárno, Hurbanovo