Dunajskostredsko

Základná charakteristika

Náklad: 26 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 8 - 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 17 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Dunajskostredsko, Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:0907 779 019, 0908 979 378
Fax.:
E-mail.:dunajskostredsko@regionpress.sk
Web.:www.dunajskostredsko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Marian Vörös

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Michal Andruch

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Michal Andruch
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Gabčíkovo, Vrakúň
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Jahodná, Veľké Dvorníky, Povoda, Kutníky-Blažov, Dolný Bar, Medveďov, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Zlaté Klasy, Štvrtok na Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Kyselica, Rohovce, Trnávka, Macov, Holice, Michal na Ostrove, Lehnice, Horná Potôň, Orechová Potôň, Horný Bar, Vydrany, Veľké Bláhovo