Dunajskostredsko

Základná charakteristika

Náklad: 26 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 8 - 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 17 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Dunajskostredsko, Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:
Fax.:
E-mail.:dunajskostredsko@regionpress.sk
Web.:www.dunajskostredsko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Marian Vörös

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Michal Andruch

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Michal Andruch
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky, Povoda, Kutníky,Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky, Dun. Klátov, Kostolné Kračany, Amádeho Kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové Kračany, Šipošové Kračany, Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove (Malá,Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce, Trnávka, Macov, Michal na Ostrove, Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Veľká Paka