Dunajskostredsko

Základná charakteristika

Náklad: 25 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 8 - 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 17 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Dunajskostredsko, Kukučínova 629/39, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:0907 779 019, 0908 979 378
Fax.:
E-mail.:dunajskostredsko@regionpress.sk
Web.:www.dunajskostredsko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Marian Vörös

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Michal Andruch

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Michal Andruch
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Dunajska Streda, Šamorín, Veľký Meder
Obce-mestá (každý párny týždeň):
M. a V. Dvorníky, Kútniky, Blažov, Povoda, Vrakúň, Gabčíkovo, D.Bar, D.Štál, Okoč, Topoľníky, Tr. Hradska, Mad, Čilizská Radvaň, Baloň.
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Zl. Klasy, Štvrtok n/O, Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Lehnice, H. Potôň, Holice, Kračany, V.Blahovo, Vydrany, Jahodná, Hubice, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Horný Bar, Michal na Ostrove, O. Potôň