Ľubovniansko

Základná charakteristika

Náklad: 12 100 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 8 strán formátu A4, Uzávierka: každú párnu stredu do 12 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Ľubovniansko, Mierová 14, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.:
Fax.:
E-mail.:lubovniansko@regionpress.sk
Web.:www.lubovniansko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Kristán Kaleta
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Stará Ľubovňa, Podolínec, Nová Ľubovňa, Hniezdne, Chmeľnica, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce, Veľká Lesná, Jarabina, Kamienka, Litmanová, Jakubany, Ľubotín, Orlov, Plaveč, Plavnica, Čirč, Údol, Ďurková, Vislanka, Hromoš, Kyjov, Šambron, Šarišské Jastrabie, Malý Lipník, Kolačkov