Ľubovniansko

Základná charakteristika

Náklad: 12 100 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 8 strán formátu A4, Uzávierka: každú párnu stredu do 12 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Ľubovniansko, Kežmarská 1, 058 01, 058 01 POPRAD
Tel.:+421 52 772 39 82
Fax.:
E-mail.:lubovniansko@regionpress.sk
Web.:www.lubovniansko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Ján Stankovič

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Jaroslav Geci
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Stará Ľubovňa, Podolínec, Nová Ľubovňa, Hniezdne, Chmeľnica, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce, Veľká Lesná, Jarabina, Kamienka, Litmanová, Jakubany, Ľubotín, Orlov, Plaveč, Plavnica, Čirč, Údol, Ďurková, Vislanka, Hromoš, Kyjov, Šambron, Šarišské Jastrabie, Malý Lipník, Kolačkov