Košicko - okolie

Základná charakteristika


Náklad: 25 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 17 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Košicko - okolie, Masarykova 2, 040 01 KOŠICE
Tel.:
Fax.:
E-mail.:kosicko@regionpress.sk
Web.:www.kosicko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Juzová
Radovan Bezecný

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Zdenko Teplický
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Bidovce, Ďurdošík, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Ploské, Kraľovce, Rozhanovce, Pereš, Ruskov, Nižná Myšľa, Beniakovce, Hrašovik, Mokrance, Košické Oľšany, Slanac a okolie, Čečejovce, Cestice, Poľov, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Geča, Šebastovce, Seňa, Kechnec, Haniska, Šaca, Moldava nad Bodvou, Barca, Jasov, Bohdanovce, Ždaňa, Opiná, Rankovce, Skároš, Nižná a Vyšná Kamenica, Lemešany, Družstevná pri Hornáde, Turňa nad Bodvou, Čaňa, Sokoľany, Bočiar, Rešica, Buzica, Poproč, Janík, Peder.
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Bidovce, Ďurdošík, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Ploské, Kraľovce, Rozhanovce, Pereš, Sady nad Torysou, Ruskov, Nižná Myšľa, Kysak, Obišovce, Beniakovce, Hrašovik, Košické Oľšany, Slanac a okolie, Čečejovce, Cestice, Poľov, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Geča, Šebastovce, Seňa, Kechnec, Haniska, Šaca, Moldava nad Bodvou, Barca, Jasov, Bohdanovce, Ždaňa, Opiná, Rankovce, Skároš, Nižná a Vyšná Kamenica, Boliarov, Bačkovik, Kecerovce, Lemešany, Družstevná pri Hornáde, Nižný a Vyšný Klatov, Bukovec, Baška, Hyľov, Turňa nad Bodvou, Čaňa

Aktuálne číslo

Prezrieť aktuálne číslo online

Archív

Na stiahnutie

Súvisiace odkazy

www.kosickookolie.sk