Banskobystricko - Brezniansko

Základná charakteristika

Náklad: 50 000 výtlačkov Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45g novinový, Formát, rozsah: 16-24-32 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 16 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie

Banskobystricko - Brezniansko, Rudlovská cesta 53, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.:
Fax.:
E-mail.:bystricko@regionpress.sk
Web.:www.bystricko.sk

Obchodníci
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Dagmar Babicová, Ing.
Anna Očenášová, Mgr.

DTP
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Slavomír Rusin

Vedúci redakcie
[kliknite na meno pre zobrazenie podrobností]

Dagmar Babicová, Ing.
Distribúcia do domácností v:
Mestá.:
Banska Bystrica, Brezno
Obce-mestá (každý týždeň):
Banská Bystrica, Brezno, Šalková, Slovenská Ľupča, Brusno, Valaská, Selce, Badín, Kremnička, Vlkanová, Rakytovce, Hronsek, Kynceľová, Podkonice, Hrochoť, Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Čierny Balog, Dolná Mičina, Lučatín, Králiky, Dúbravica, Predajna, Čerín-Čačín, Malachove, Tajov, Priechod, Poníky, Ponická Huta

Aktuálne číslo

Prezrieť aktuálne číslo online

Archív

Na stiahnutie

Súvisiace odkazy

    www.bystricko.sk