Kontakt - Centrála

V prípade, že hľadáte kontakty na niektorú z redakcií, kliknite na menu vydavateľstvo a vyhľadajte kontakt na príslušnú redakciu

Centrála spoločnosti REGIONPRESS:

Študentská 2, 917 01 TRNAVA
IČO: 36252417, IČ DPH: SK2021703552
č.účtu: 2626824262/1100 TATRA BANKA

Fakturácia a Správa pohľadávok

Fakturantky

Iveta Šimeková
Orange: +421 908 979 513
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: SC, ZH, TT, LI, LV, OR

Hanka Juhásová
Orange: +421 908 966 052
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: BA ,KM, MA ,NZ, PK, TN, HU, PO, MT

Tatiana Čambálová
Orange: +421 905 719 140
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: BJ, HC, NR, PP, SE, SP, SL,TO, ZM, KE, KS

Anna Bartovičová
Orange: +421 908 979 511
e-mail: fakturacia@regionpress.sk
fakturantka pre regióny: KY,LC, PD, SN, BB, PB

Mariana Kulíšková
Orange: +421 905 719 136
e-mail: kuliskova@regionpress.sk

Správa pohľadávok

pohladavky@regionpress.sk

Yveta Lipovská
Orange: +421 908 979 516
e-mail: lipovska@regionpress.sk

Cecília Benovičová
Orange: +421 905 444 153
e-mail: benovicova@regionpress.sk

Účtovníctvo, Mzdy a vnútorná správa

Vedúca oddelenia
Vierka Vantová
Orange: +421 905 849 206
e-mail: vantova@regionpress.sk

Mzdy
Alena Kuracinová
Orange: +421 908 979 375
e-mail: a.kuracinova@regionpress.sk

Vnútorná správa

PhDr. Martin Ilavský, PhD.
konateľ, generálny riaditeľ
e-mail:ilavsky@regionpress.sk

Dušan Deván 
obchodný riaditeľ
Orange: +421 905 570 053
e-mail:devan@regionpress.sk

Mgr. Radoslav Gloznek
e-mail:rado@regionpress.sk

Eva Menyhartová, Ing.
Orange: +421 918 387 711
e-mail: asistent@regionpress.sk

Zuzana Beckova
Orange: +421 907 877 861
e-mail: beckova@regionpress.sk

Adriana Dufeková
Orange: +421 905 746 987
e-mail: dufekova@regionpress.sk

Distribúcia a Logistika

Vedúca oddelania
Danica Zacharová
Orange: +421 905 203 407
e-mail: zacharova@regionpress.sk

Regionálni manažéri

Karol Snoha
Orange: +421 907 779 010
e-mail: snoha@regionpress.sk

Miroslav Imrich
Orange: +421 907 895 865
e-mail: imrich@regionpress.sk

Reklamácie riadkovej inzercie:
e-mail: riadkova@regionpress.sk